-HuaQ-

西撒能和jojo继续世界的旅行。

秋水剑,线稿被同认成淑女剑……??

五天三五花,还是梦间集好,不像网易某yys。

我需要力量,许愿紫薇和灵蛇。

最后的琴声已奏响,绽放灿烂的花,亦如白雪消逝。                        
                                         ——洛维娜·北国

再也画不出了,心脏疼。